ENDRING AV MEDLEMSOPPLYSNINGER

Har du flyttet, fått ny epost-adresse eller nytt telefonnummer?
Fyll ut skjemaet nedenfor for å endre dine opplysninger i vårt medlemsregister.
(hvis du ikke husker ditt medlemsnummer, da kan du utelate det)