Vi har møte den siste torsdag i hver måned på Mikron…..

  • Møtekalenderen for 2018 med aktivitetsplan utarbeides i fellesskap mellom Mosseølets Venner, Morsa 1833 og Mossefossens Venner. Vi kommer tilbake så snart kalenderen er ferdig…