Vi har møte den siste torsdag i hver måned!

Møtene avholdes i fellesskap mellom samarbeidsforeningene Morsa 1833, Mossefossen Venner og Mosseølets Venner.
Vår faste møteplass er i det indre lokalet på Mikron i Møllebyen.

Oversikt møtedatoer første halvår 2019:

Torsdag 31. januar kl. 19:30
Vertskap/foredragsholdere:  Mossefossens Venner

Torsdag 28. februar kl. 19:30
Vertskap/foredragsholdere:  Mosseølets Venner

Torsdag 28. mars kl. 19:30
Vertskap/foredragsholdere:  Morsa 1833

Torsdag 25. april kl. 19:30
Vertskap/foredragsholdere:  Mossefossens Venner

Velkommen!