Vi har møte den siste torsdag i hver måned!

Møtene avholdes i fellesskap mellom samarbeidsforeningene Morsa 1833, Mossefossen Venner og Mosseølets Venner.
Vår faste møteplass er i det indre lokalet på Mikron i Møllebyen.

De tre foreningene tar nå sommerferie og møtes igjen over sommeren.

NESTE MØTE: Torsdag 30. august kl. 19:30.
Vertskap/foredragsholder denne gang: Blir annonsert senere
Velkommen!