Vi har møte den siste torsdag i hver måned!

Møtene avholdes i fellesskap mellom samarbeidsforeningene Morsa 1833, Mossefossen Venner og Mosseølets Venner.
Vår faste møteplass er i det indre lokalet på Mikron i Møllebyen.

NESTE MØTE: Torsdag 25. oktober kl. 19:30
Vertskap/foredragsholder denne gang: Mossefossens Venner

Denne gangen tas følgende interessante tema opp på vennetreffet:
«Tilbakeblikk, sideblikk og skråblikk på Bærja og Konggata»

Innlederne er:
Jan Christiansen, Svein Bentzen og Gunnar Walter Richter Johansen.

Mossefossens Venner har altså denne gang mobilisert et solid knippe foredragsholdere som innehar omfattende og innsiktsfull lokalkunnskap om byens nære historie. Dette blir utvilsomt både seriøst, hyggelig og trivelig for lattermusklene!

Velkommen!