Vi har møte den siste torsdag i hver måned!

Møtene avholdes i fellesskap mellom samarbeidsforeningene Morsa 1833, Mossefossen Venner og Mosseølets Venner.
Vår faste møteplass er i det indre lokalet på Mikro’n i Møllebyen.

Oversikt møtedatoer første halvår 2020:

Torsdag 30. januar kl. 18:30
Vertskap/foredragsholdere:  Mossefossens Venner

Torsdag 27. februar kl. 19:00
Vertskap/foredragsholdere:  Morsa 1833

Torsdag 26. mars kl. 19:00
Vertskap/foredragsholdere:  Mosseølets Venner

Torsdag 30. april kl. 18:30
Vertskap/foredragsholdere:  Mossefossens Venner

(Sommer pause)

Velkommen!