MOSS BRYGGERIS HISTORIE

(Vi er i ferd med å bygge opp denne siden i samarbeide med Moss Bryggerimuseum og arvingene etter Moss Bryggeri. Mer stoff vil bli lagt inn her fortløpende….)

Moss Bryggeri anno 1838 – landets nest eldste

Moss Bryggeri (MB) var inntil nedleggelsen i 1997 landets nest eldste bryggeri (bare Aass Bryggeri i Drammen fra 1832 er eldre). I årene etter nedleggelsen har produksjonen av mosseøl vært opprettholdt via tredjepart basert på de kjente og kjære oppskriftene fra gamle Moss Bryggeri. Fra 2001 til 2005 ble mosseøl produsert på lisens hos Borg Bryggeri i Sarpsborg og fra 2009 hos Berentsens Brygghus i Egersund. Vår portefølje består nå av fem typer mosseøl.

Moss Bryggeri Gerner-bygningenBortsett fra mindre opphold mellom diverse selskapsetableringer har det altså vært produsert mosseøl i snart 180 år.  Dette er helt unikt, ikke bare i norsk bryggerihistorisk sammenheng men også utenfor Norge. Hvis man leter etter etableringsåret for bryggerier rundt om i Europa, vil man finne kun en håndfull bryggerier i Belgia, Syd-Tyskland, Tsjekkia, Baltikum og Finland som har lengre historie enn Moss Bryggeri.

 

Gernergården sett fra MøllebyenFor å sette det hele i et mer historisk perspektiv ble det første brygget med mosseøl produsert bare et par tiår etter etableringen av Norges egen grunnlov i 1814. Det betyr at mens vårt land tok sine første forberedende skritt på veien mot å bli en selvstendig nasjon, var Moss Bryggeri i full drift. Og bryggeriet hadde allerede eksistert i en mannsalder da Norge ble helt selvstendig i 1905. Byens innbyggere kunne da skåle med eget lokalt øl for at svenskene endelig var parkert ettertrykkelig bak grensa. Dette betyr at Moss Bryggeri representerer en betydelig kulturhistorisk arv både for Moss by og for landets bryggerihistorie for øvrig. Denne historiske forankringen er drivkraften for Mosseølets Venner, vi ønsker etter beste evne å bevare den «flytende» kulturarven som gamle Moss Bryggeri representerte.

 

Den historiske tidslinjen for Moss Bryggeri

1823 Mathias Calmeyer Gude (1797-1883) kjøper den gården som er nåværende Henrich Gerners gate 6. Her etablerer han et brennevinsbrenneri (på den tiden var Moss i ferd med å bli den byen i landet med størst brennevinsproduksjon).
1838 Gude kjøper naboeiendommen Henrich Gerners gate 4, hvor det også er et brennevinsbrenneri. Han omdanner så brenneriet i nr. 6 til et ølbryggeri under navnet Gudes Bryggeri. Dette året markerer derfor starten på bryggerihistorien i Moss. På dette bryggeriet brygges det bl.a. Enebærøl, Sundhetsøl, Dobbeltøl, Fedt Juleøl og Potøl.
1846 Det første bayerølet brygges, men dessverre av dårlig kvalitet.
1854 Gude omdanner sitt bryggeri til et tidsmessig bayerøl bryggeri og ansetter en tysk bryggerimester.
Christian Heyerdahl Bassøe og Thorvald Larsen etablerer samtidig et annet bryggeri i Kongens gate 15 (Heyerdahl & Larsen).
1855 Bassøe i pengeknipe, Thorvald Larsen  overtar.
1859 Larsen selger til Carsten Smith (Smith er nevø av Mathias Calmeyer Gude). Bryggeriet i Kongens gate 15 ble nå hetende Smiths Ølbryggeri. Etter hvert dannes det et interessentskap mellom Gudes og Smiths bryggerier.
1875 Smiths Ølbryggeri bytter navn til Moss Bryggeri.
1881 Gude overlater sitt bryggeri til Harald Hjersing, som var gift med hans datterdatter. Hjersing kalte nå bryggeriet Hjersings Bryggeri.
1891  Dette bryggeriet omdannes til et aksjeselskap med navnet Aksjebryggeriet i Moss. Hjersing er disponent.
1897  Ny navneendring, denne gang til A/S Victoria Bryggeri – fortsatt med Hjersing som disponent.
1900 Begge bryggeriene sliter økonomisk.
1903 Moss Bryggeri og A/S Victoria Bryggeri fusjonerer. Bryggerivirksomheten samles i Henrich Gerners gate. Det nye navnet bli De forenede Bryggerier A/S.
1909  Ny endring i selskapstrukturen og bryggeriet får nå navnet Moss Aktiebryggeri.
1910 Alfred Heilmann blir ansatt som disponent og bryggerimester. Bryggeriet produserer nå Bayerøl, Bokøl, Pilsnerøl, Lagerøl, Potøl, Vørterøl, Selters og brus. Etter hvert blir hele aksjekapitalen overtatt av Alfred Heilmann, og navnet blir Moss Bryggeri og Mineralvannfabrikk.
1913 Alfred Heilmann starter produksjon av maltekstrakt. Moss Maltextrakt skulle senere bli kjent over hele landet.
1917 Alfred Heilmann starter produksjon av Victor kjelestenspulver, et middel for rengjøring av skipskjeler. Han startet også Norsk Kullsyrefabrikk som ble storleverandør av kullsyre til mange bryggerier og mineralvannfabrikker. Kullsyrefabrikken var i drift helt til 1930 tallet.
1923  Heilmann kjøper naboeiendommen Henrich Gerners gate 10 og flytter bryggeriet dit.
1940 Alfred Heilmanns sønn, Carl Alfred Heilmann, blir bryggerimester. Fra 1948 til 1952 ble det produsert sirup av potet mel på bryggeriet (sukker var rasjonert fram til 1952).
1950 Carl A. Heilmann overtar bryggeriet fra sin far.
1992 Lerum-konsernet kommer inn på eiersiden i tillegg til familien Heilmann. Navnet blir nå Moss Aktiebryggeri. I denne perioden blir det produsert øl for mange andre bryggerier, bl.a. fikk Arne Brimi brygget sitt mjød her.
1994 Moss Bryggeris Museum etableres. Moss Aktiebryggeri går relativt bra og omsetter for 60 millioner pr. år med ca. 60 ansatte. Bryggeriet mottar på 1990-tallet flere utmerkelser for sitt øl, bl.a. for Kong Carl, Norges første øl med innslag av hvetemalt.
1996 Alle aksjer selges til Micro Invest og Oslo Bryggerikompani. De nye eierne viderefører mange av ølsortene samtidig som de utvikler nye, bl.a. den berømte pilsneren Bohem med innslag av hvetemalt.
Markedet for små bryggerier er nå inne i en beintøff fase, bl.a. på grunn av Ringnes’ brutale markedsmakt som presser lokalbryggeriene ut.
1997 I september dette året må Moss Aktiebryggeri gi tapt for markedsmakten og melde oppbud. Rettighetene kjøpes av en mossepatriotisk investorgruppe med Widar Salbuvik i spissen i et forsøk på å unngå at merkenavnene blir misbrukt av andre bryggerier. Disse rettighetene hviler nå i et sovende selskap kalt Moss Bryggeri.
Dette året anses som det foreløpige endepunktet for lokal bryggeriproduksjon av mosseøl.
1998 Danske Harbo Bryggeri kjøper opp produksjonsanlegget. De forsøker seg på produksjon av billigøl og landsdekkende distribusjon. Harbo tar ingen hensyn til de gamle reseptene fra Moss Bryggeri og lager masse av det man i beste fall kan kalle utvannet skvip. Mossinger og nordmenn flest liker ikke dette danskeølet og salget går dårlig. Harbo gir opp og nedlegger produksjonen etter et par år.
2000 Rettighetshaver Widar Salbuvik kontakter Mosseølets Venner og inviterer til et samarbeide for å holde liv i de gamle ølsortene og dermed forsøke å videreføre den flytende kulturarven. Det inngås samtaler med Hansa Borg Bryggeri i Sarpsborg om lisensproduksjon.
 2001 Mossepilsen gjenoppstår som «nomadebrygg» etter original resept, brygget på Borg. Deretter følger flere øltyper, Moss Juleøl, Kong Carl og Moss Jubileumsøl. Ølet selges i de fleste butikker i Moss og omegn og salget går strykende .
 2005 Billigkrigen på øl starter. Hansa Borg omorganiserer og må innskrenke. De avslutter dermed avtalen om lisensproduksjon av mosseøl. Det blir nå en periode uten mossøl på markedet. MøV gir likevel  ikke opp og kontakter flere andre bryggerier for å prøve å få brygget mosseøl igjen, bl.a. hos Aass, Mack og Berentsens Brygghus. Det jobbes mye i motbakke helt til driverne av en av Norges største butikker for øl, mineralvann og hjemmebryggerutstyr, Varnaveien Mineralvann, kommer på banen med økonomisk støtte og markedstilgang. Dette gjør at MøV kan friste andre bryggerier med «no-risk»-avtaler for å oppnå lisensproduksjon. Berentsens Brygghus tenner på denne ideen.
 2009 Mossepilsen gjenoppstår igjen som «nomadebrygg» etter original resept. Denne gang brygget på et av Norges beste familiedrevne bryggerier, Berentsens Brygghus i Egersund. Mossepilsen blir en umiddelbar suksess og etterfølges av klassikerne Moss Juleøl, Kong CarlKong Carl Sommerøl og senere av premiumølet Moss Konventionsøl, som ble spesiallaget for Grunnlovsjubileet i 2014. Samarbeidet med Berentsen Brygghus går meget bra og produksjonen av denne stamporteføljen pågår fortsatt. Samtidig planlegges det for lansering av flere øltyper, både gamle med røtter fra Moss Bryggeri og nye. Den flytende kulturarven fra Moss Bryggeri lever derfor fortsatt i beste velgående…
 2018 Mosseølets Venner oppretter selskapet Moss Bryggeri AS i Brønnøysundregisteret for å beskytte firmanavnet som varemerke.