top of page
Mosseølets Venner logo

MøV gjenoppretter «Moss Bryggeri AS»

11. desember 2018 ::: BTH/MøV.

MøV opprettet selskapet i den hensikt å beskytte navnet «Moss Bryggeri» som varemerke. Firmaet er således et «sovende» selskap og personell fra foreningens ledelse utgjør det foreløpige styret.

 

Mosseølets Venner (MøV) ble opprettet i 1995 som en støtteforening for gamle Moss Bryggeri (anno 1838, Norges nest eldste) og har hele tiden prøvd etter beste evne å ta vare på den flytende kulturarven fra bryggeriet, som nå er 180 år gammel. Moss Bryggeri representerer en betydelig del av byens historie og det er verdt å merke seg at bryggeriet oppstod bare et par tiår etter landets egen grunnlov, som ble en realitet på Konventionsgaarden i Moss i augustdagene 1814.


Moss Bryggeri la dessverre ned årene på slutten av 90-tallet som et resultat av markedspresset fra storbryggeriene med Ringnes i spissen, men ved hjelp av genuine Mosse-entusiaster som Widar Salbuvik og Varnaveien Mineralvann og har MøV hele tiden greid å holde flere typer mosseøl levende ved å brygge ølet hos tredjepart basert på de gamle reseptene. Foreningens store håp har selvfølgelig alltid vært at noen vil bidra til å vekke til live den gamle arven og begynne å brygge ekte mosseøl i byen igjen. Ekte mosseøl, pluss mye annet godt…


MøV skrapet sammen aksjekapitalen for mange år siden gjennom kontingenten fra lojale medlemmer og fra dugnadsarbeid av forskjellig art. Mosseølets Venner står nå som foreløpig eier av selskapet inntil noen eventuelle entusiastiske og patriotiske investorer kanskje kommer på banen med like stort hjerte for byen som lommebok. MøV har alltid hatt en drøm om at Moss skal gjenoppstå som bryggeriby innen byens 300-års jubileum i 2020. Det hadde vært en flott gave til byen i vårt hjerte.


De tekniske og administrative planene har MøV hatt klare i mange år. Det er bare kapitalen og egnede lokaler som mangler …

Comentarios


NYHETER - ARTIKKEL
bottom of page