top of page
Mosseølets Venner logo

Rapport fra MøV årsmøte 2024

08. mars 2024 ::: BTH/MøV.

Fredag 8. mars gikk årsmøtet av stabelen, som ble avholdt i Loge Odd Fellows som vanlig.

 

Det var i underkant av 40 medlemmer som deltok på årsmøtet i år. Ved ankomst fikk deltakerne forsyne seg av forfriskende Moss Konventionsøl og tid til å sette stemningen i Odd Fellows romslige og stilige lokaler i Dronningensgate 27. Deretter ble årsmøtet innledet med generalforsamling og presentasjon av årsberetningen for 2023.

Generalforsamlingen ble innledet av president Roger Madsen med opplesing av innkallingen og årsrapporten. Fungerende kasserer Bjørn Hytten presenterte deretter årsregnskap og budsjett.


Referat fra generalforsamlingen

 1. Rapport fra styret for perioden - Det har i 2023 vært avholdt i alt 6 ordinære styremøter. - Styret har hatt tynn bemanning i perioden. Posisjonen som Kasserer har vært ubesatt (håndtert temporært av visepresidenten) og to innvalgte styremedlemmer har måttet fratre av helsemessige årsaker. Styret måtte derfor konstituere et nytt styremedlem sent i perioden for å holde bemanningen. - Det har ikke vært noen fungerende valgkomité i 2023, da ingen medlemmer ville ta verv. - Årsmøtet i 2023 ble avholdt 10. mars på Loge Odd Fellow med godt oppmøte. - Styret startet prosjektet «Relansering av Moss Fatøl» i august i samarbeid med Berentsens Brygghus.

 2. Godkjenning av revidert regnskap for 2023 Revidert årsregnskap for 2023 ble lest opp av visepresident og fungerende kasserer Bjørn Hytten. Revisjonsberetningen ble deretter presentert av revisor Dag Lindam Sveen. Årsregnskapet ble vedtatt av generalforsamlingen.

 3. Fastsettelse av kontingent og budsjett for 2024 Budsjettet for 2024 ble presentert av fungerende kasserer Bjørn Hytten. Generalforsamlingen tok budsjettet til orientering. Det ble vedtatt at medlemskontingenten på kr. 250 skulle bestå uforandret.

 4. Innkomne forslag Det var ingen innkomne forslag.

 5. Valgkomité 2024 Styret fikk fullmakt til å nedsette valgkomité i løpet av perioden.

 6. Valg på styre 2024 I mangel av medlemsstyrt valgkomité måtte det sittende styret lage en egen innstilling til nytt styre. Dette ble presentert av presidenten. Innstillingen ble vedtatt av generalforsamlingen. Det nye styret for 2024 er:

  • Roger Madsen President Gjenstår 1 år

  • Bjørn Th. Hytten  Visepresident Gjenvalgt for 2 år

  • Knut E. Lødeng-Persen Styremedlem Gjenstår 1 år

  • Richard Kruse Styremedlem Gjenstår 1 år

  • Lewi Solli Styremedlem Gjenstår 1 år

  • Dag Sveen Styremedlem Ny, valgt for 2 år

  • - Revisor: Oddvar Aasen


Etter generalforsamlingen ...

Da var det tid for å stilne både tilkommen tørste og slunkne mager. Som vanlig stod signaturretten til Mosseølets Venner på menyen, pølse og stappe m/mosseøl i begge deler, samt ferske vafler med en solid dash mosseøl i røra. Det hele var selvfølgelig akkompagnert av høytskummende mosseøl i mange varianter og byens egen aquavit, Morsa 1833.

Legg merke til nykommeren i midten:

Medlemmene kunne meske seg med godt fludium på årsmøtet. Her er to staute enheter Morsa Aquavit flankert av utmerket mosseøl. Legg merke til nykommeren i midten; Moss Fatøl.


Avtroppende styremedlem Gunhild Stranden har

vært med i styre og stell i Mosseølets Venner i

mange år. Hun har hatt orden på saker og ting for styret i hele

sin virketid. Ikke minst ved å holde mannfolka godt i

ørene i alle år, spesielt når kaos og uorden av og til

kunne melde sin ankomst ...


Nå tar hun en velfortjent pause for å hvile på sine

laurbær.

Her takkes Gunhild av på årsmøtet og mottar sin

velfortjente æresdiplom og ærespin av presidenten.


Legg spesielt merke til at Norges ærverdige konge

og dronning bivåner det hele i bakgrunnen ...

En liten verdensnyhet ble formidlet på årsmøtet!


Mosseølets Venner har jobbet i et halvt år for å relansere Moss Fatøl, som i sin tid var en god og velkjent klassiker fra gamle Moss Bryggeri, anno 1838. Denne gang i ny og moderne innpakking, nemlig på 0,5l boks. Dette er faktisk første gang Mosseølets Venner lanserer et nytt brygg i halvliters format. Det er også første gang MøV har stått for grafisk utvikling og design av en øl etikett helt på egen hånd.


Det første partiet med "Moss Fatøl" ankom byen tett opp mot årsmøtet og rakk bare å bli presentert som et snarlig salgsobjekt.


Ølet kommer for salg på Varnaveien Mineralvann om kort tid.
Den velutstyrte baren til Mosseølets venner ble hyppig frekventert under årsmøtet. her jobbes det febrilsk med servering av både mosseøl og Morsa.Styremedlem Lewi Solli viser sitt skjulte talent som eminent lodd-selger.Årsmøtets sagnomsuste ringspill konkurranse er en stor slager hvert eneste år. Førstepremien gikk denne gang til Tore Johansson som mottok en splitter ny sixpack som førstepremie.

תגובות


NYHETER - ARTIKKEL
bottom of page