top of page
Mosseølets Venner logo

Rapport fra Mosseølets Venners årsmøte 2018

09. februar 2018 ::: BTH/MøV.

Årsmøtet for regnskapsåret 2017 ble avholdt fredag 9. februar 2018 på Losjegården i Kongensgate. Etter at generalforsamlingen var gjennomført ble det liv og røre både i gryter og glass!

 

Hele 50 medlemmer inkludert styret hadde funnet veien til årsmøtet. Dette tilsvarer ca. 25% økning i deltakerantall i forhold til tidligere år, noe som rimeligvis kan tilskrives det faktum at møtet denne gang ble avholdt på en fredag, dvs. i rimelig behagelig avstand til nærmeste arbeidsdag.


Referat fra generalforsamlingen:

 1. Åpning/konstituering av generalforsamlingen President Knut Erling Persen åpnet/konstituerte årsmøtet.

 2. Årsberetning Årsberetning for regnskapsåret 2017 ble lest opp av presidenten. Av hendelser og aktiviteter dette året kunne presidenten nevne:

  1. MøV hadde i år som i fjor egen stand på datamessen Imento Puzzle i Oslo (for øvrig den beste besøkte stand av alle…)

  2. MøV deltok som vanlig med egen stand på Morsavandringen i juni (inne på gamle Moss Bryggeris eiendom).

  3. En meget vellykket medlemstur ble til Warzawa ble arrangert i oktober med 14 deltakere.

  4. Ølfaglig komité gjennomførte flere ulike foredrag om øl i løpet av året.

  5. Konseptdokumentet for «Forprosjekt Nye Moss Bryggeri» ble ferdigstilt i år.

  6. Mengden mosseøl som ble produsert i 2017 på Berentsens Brygghus i Egersund tilsvarer ca. 1 liter (3 flasker) pr. mossing.

 3. Årsregnskap Revidert årsregnskap for 2017 ble lest opp av kasserer Merethe Olsen. Årsregnskapet ble vedtatt av generalforsamlingen.

 4. Budsjett og kontingent Kontingent for 2018 ble vedtatt uendret av generalforsamlingen (kr. 200,-). Budsjett for 2018 ble vedtatt av generalforsamlingen.

 5. Innkomne forslag Det var ingen innkomne forslag til behandling. Forsamlingen stilte spørsmål på stedet om fremdriften for bryggeriprosjektet. Disse ble besvart av visepresident Bjørn Hytten.

 6. Valgkomité Styrets innstilling for Valgkomité 2018 ble vedtatt av generalforsamlingen. Valgkomiteen består av: Jon Larsen, Lewi Solli og Kirsten Aasen.

 7. Valg på styret Valgkomiteens innstilling for styret i 2018 ble vedtatt av generalforsamlingen. Det nye styret er som følger:

  • Knut Persen, president (gjenstår 1 år)

  • Bjørn Hytten, visepresident (gjenvalgt for 2 år)

  • Merethe Olsen, kasserer (gjenstår 1 år)

  • Hilde Holden, sekretær (gjenstår 1 år)

  • Leif Helge Kalvik, styremedlem (gjenvalgt for 2 år)

  • Gunhild Stranden, styremedlem (gjenstår 1 år)

  • Kenneth Falck, styremedlem (gjenvalgt for 2 år)

  • Tove Holmen, styremedlem (gjenstår 1 år)

  • Grete Brunsvik, revisor (gjenvalgt for 1 år)

Etter at den formelle delen av årsmøtet var over ble det servert pølser fra Ertnes og potetstappe trukket i mosseøl, hjemmelagede vafler med mosseøl i og alle typer mosseøl kom på bordet. Omtrent syv kasser mosseøl og tre flasker Morsa Akevitt gikk med. Det berømte ringspillet ble flittig brukt og årets vinner ble denne gang Leif Helge Kalvik.


Comments


NYHETER - ARTIKKEL
bottom of page