top of page
Mosseølets Venner logo

Rapport fra Mosseølets Venners årsmøte 2021

04. september 2021 ::: BTH/MøV.

Årsmøtet ble avholdt fredag 3. september i Loge Gården Odd Fellow, Dronningensgate 27

 

For første gang ble årsmøtet avholdt så sent som i september, og dette skyldes selvfølgelig pandemien. For anledningen hadde vi også skiftet beite, denne gang til ærverdige Loge Gården Odd Fellow i Dronningensgate. I alt 35 medlemmer deltok på årsmøtet, i tillegg til at det møtte opp flere nye medlemmer. Et relativt anselig antall deltakere til tross for at vi fremdeles hadde noe restriksjoner i forhold til pandemien.


Referat fra generalforsamlingen

 1. Åpning/konstituering av generalforsamlingen Åpning/konstituering ble foretatt av fungerende president Roger Madsen. Valgt ordstyrer: Roger Madsen. Valgt til signering av protokollen: Jens Aksel Christiansen (desisor 1) og Steffen R. Thamdrup (desisor 2).

 2. Årsberetning 2020 Årsberetningen for 2020 ble lest opp og kommentert av presidenten. Generalforsamlingen godkjente årsberetningen. Rapport for perioden:

  1. Det har i denne perioden vært avholdt i alt 5 ordinære styremøter (færre enn normalt grunnet pandemien).

  2. Årsmøtet for regnskapsåret 2019 ble avholdt 28. februar 2020, rett før landet stengte ned.

  3. Morsavandringen og en rekke andre arrangementer i 2020 ble dessverre avlyst grunnet pandemien.

  4. Ølfaglig komité har ikke kunnet avholde foredrag i 2020 grunnet pandemien.

  5. Produsert/tappet mosseøl i produksjonsåret 2020 på Berentsens Brygghus i Egersund utgjorde ca 25.000 liter (ca. 75 000 flasker). Dette produksjonsvolumet tilsvarer 0,75 liter (2,3 flasker) pr. mossing. Sammenliknet med året før er dette en liten nedgang som skyldes forskyvning av produksjonen, der bl.a. en dobbelt så høy andel Mossepils ble produsert i 2019 og dermed reduserte produksjonsbehovet i 2020.

 3. Årsregnskap 2020 Revidert årsregnskap ble lest opp av kasserer Åge Stranden. Årsregnskapet ble vedtatt av generalforsamlingen.

 4. Budsjett og kontingent 2021 Budsjettet for 2021 ble presentert av kasserer Åge Stranden. Vedtatt av generalforsamlingen. Kontingent for 2021 ble vedtatt uendret av generalforsamlingen (kr. 200,-).

 5. Innkomne forslag Det var ingen innkomne forslag til behandling. Forsamlingen stilte spørsmål om fremdriften for bryggeriprosjektet. Disse ble besvart av visepresident Bjørn Hytten.

 6. Valgkomité 2021 Styrets innstilling for ny Valgkomité 2021 ble vedtatt av generalforsamlingen. Den nye Valgkomitéen består av: Kirsten Aasen, Rune Nilsen og Ole Viengen.

 7. Valg på styre 2021 Valgkomitéens innstilling for styret i 2021 ble presentert av Kirsten Aasen. Innstillingen ble vedtatt av generalforsamlingen. Det nye styret er:

  • Roger Madsen, president (genvalgt for 2 år)

  • Bjørn Th. Hytten, visepresident (gjenvalgt for 1 år)

  • Åge Stranden, kasserer (gjenvalg for 2 år)

  • Gunhild Stranden, sekretær (valgt for 1 år)

  • Knut Simble, styremedlem (gjenvalgt for 2 år)

  • Knut E. Lødeng-Persen, styremedlem (valgt for 2 år)

  • Richard Kruse, styremedlem (valgt for 2 år)

  • Kenneth Falck, styremedlem (gjenvalgt for 1 år)

  • Torhild Simble, styremedlem (valgt for 2 år)

  • Revisor: Grete Brunsvik (gjenvalgt for 1 år)


Så var det tid for litt festivas

Når generalforsamlingen var avsluttet ble det servert en delikat koldtallerken akkompagnert av høytskummende Mosseøl og smakfull Morsa Aquavit. Det var stor stas med ringspillet i år også og årets vinner ble atter en gang den uslåelige Nils Jørgen Kraft.
コメント


NYHETER - ARTIKKEL
bottom of page