top of page
Mosseølets Venner logo

MOSS BRYGGERI ANNO 1838 - LANDETS NEST ELDSTE

Moss Bryggeri (MB) holdt koken i 160 år og den flytende kulturarven lever fortsatt.

Det har vært produsert øl i Moss i uminnelige tider, da i relativt liten skala og mest som brygging i gård og hjem. Det var først noen år etter at Napoleon hadde lagt ned stridsøksa og svenskene hadde fått en på tygga ved grensa i 1814 at det ble fred og fordragelighet i landet. Og  dermed økonomisk vekst og rom for etablering av større selskaper for ølbrygging.

        

Man anser året 1838 som starten på ølbrygging i større skala i Moss og dermed starten på Moss Bryggeris historie. Moss Bryggeri er derfor betegnet som landets nest eldste bryggeri. I norsk sammenheng er det bare Aass Bryggeri i Drammen fra 1834 som har en eldre forhistorie. I årene etter nedleggelsen i 1997 har produksjonen av mosseøl vært opprettholdt via tredjepart basert på de kjente og kjære oppskriftene fra gamle Moss Bryggeri. Fra 2001 til 2005 ble mosseøl produsert på lisens hos Borg Bryggeri i Sarpsborg og fra 2009 hos Berentsens Brygghus, et veldrevet familiebryggeri i Egersund.

         

Den flytende kulturarven i Moss by må derfor regnes som still going strongVår portefølje består nå av 8 forskjellige typer mosseøl.

For å sette det hele i et mer historisk perspektiv ble det første brygget med mosseøl produsert bare et par tiår etter at Norges egen grunnlov ble etablert i 1814, først på Eidsvoll og senere ratifisert gjennom Mossekonvensjonen.

Det betyr at mens vårt land tok sine første forberedende skritt på veien mot å bli en selvstendig nasjon, var Moss Bryggeri allerede i full drift. Og bryggeriet hadde allerede eksistert i en mannsalder da Norge ble helt selvstendig i 1905.

 

Byens innbyggere kunne da skåle med eget lokalt øl for at svenskene endelig var parkert ettertrykkelig på den rette siden av grensa.

Bortsett fra mindre opphold mellom diverse selskapsetableringer har det altså vært produsert mosseøl i snart 185 år.  Dette er helt unikt, ikke bare i norsk bryggerihistorisk sammenheng, men også utenfor Norge.

    

Hvis man leter etter etableringsåret for bryggerier rundt om i Europa og ser bort i fra diverse eldgamle klosterbryggerier her og der, vil man finne kun en håndfull bryggerier i Belgia, Syd-Tyskland, Tsjekkia, Baltikum og Finland som har lengre historie enn gamle Moss Bryggeri.

Dette betyr at Moss Bryggeri representerer en betydelig kulturhistorisk arv både for Moss by og for landets bryggerihistorie for øvrig. Denne historiske forankringen er drivkraften for Mosseølets Venner, vi ønsker etter beste evne å bevare den «flytende» kulturarven som gamle Moss Bryggeri representerte. På bildet ses Moss Bryggeri i Henrich Gerners gate i Møllebyen.

HISTORISK TIDSLINJE FOR BRYGGERIVIRKSOMHET I MOSS

Moss Bryggeri har fra den spede begynnelse hatt mange navn, men relativt få eiere på 180 år.

Det hele startet med foregangsmannen Mathias Calmeyer Gude på 1800-tallet. Det eksisterte også andre bryggerier i Moss på den tiden, og noen av disse ble over tid fusjonert inn i det som var grunnstammen til Gude-familiens selskap. Storhetstiden begynte da familien Heilmann, med Alfred Heilmann i spissen, overtok bryggeriet på begynnelsen av 1900-tallet. Hans sønn Carl Alfred Heilmann overtok driften i 1950 og bringer Moss Bryggeri på sitt høyeste produksjonsnivå på midten av 1990-tallet.

    

I 1987 ble bryggerienes markedsmonopoler opphevet, og konkurransen med de store bryggeriene ble gradvis merkbar. Så også i Moss. Anført av den store "bryggeridødaren" i Norge, Ringnes bryggeri, som brukte all sin økonomiske tyngde til å presse ut lokale bryggerier over hele landet, ble markedsgrunnlaget for Moss Bryggeri sakte men sikkert pulverisert. I 1997 måtte derfor Moss Bryggeri gi tapt for markedsmakten, og dermed ble det slutt på lokal produksjon av mosseøl.

    

Danske Harbo kjøpte i etterkant opp produksjonsanlegget, startet brygging av dansk øl der og prøvde å erobre det norske markedet med dette. Det ble overhode ingen suksess. Til tross for at Harbo fikk overbragt resepter for genuint mosseøl, produserte de stort sett bare utvannet skvip som de klistret Mosseøl-etiketter på. Dette ville markedet overhode ikke ha og Harbo ga derfor opp etter kort tid. Men det blir fremdeles produsert Mosseøl i dag. Les mer om det på siden for "Vårt øl".

     

Her følger den historiske tidslinjen for gamle Moss Bryggeri.

1800-TALLET - DA DET HELE BEGYNTE

 

1900-TALLET - HØY AKTIVITET OG OPP- OG NEDTURER

1823 

Mathias Calmeyer Gude (1797-1883) kjøper den gården som er nåværende Henrich Gerners gate 6. Her etablerer han et brennevinsbrenneri (på den tiden var Moss i ferd med å bli den byen i landet med størst brennevinsproduksjon).

1838

Gude kjøper naboeiendommen Henrich Gerners gate 4, hvor det også er et brennevinsbrenneri. Han omdanner så brenneriet i nr. 6 til et ølbryggeri under navnet Gudes Bryggeri. Dette året markerer derfor starten på bryggerihistorien i Moss. På dette bryggeriet brygges det bl.a. Enebærøl, Sundhetsøl, Dobbeltøl, Fedt Juleøl og Potøl.

1846

Det første bayerølet brygges. 

1854

Gude omdanner sitt bryggeri til et tidsmessig bayerøl bryggeri og ansetter en tysk bryggerimester.
Christian Heyerdahl Bassøe og Thorvald Larsen etablerer samtidig et annet bryggeri i Kongens gate 15 (Heyerdahl & Larsen).

​1855

Bassøe i pengeknipe, Thorvald Larsen  overtar.

1859

Larsen selger til Carsten Smith (Smith er nevø av Mathias Calmeyer Gude). Bryggeriet i Kongens gate 15 ble nå hetende Smiths Ølbryggeri. Etter hvert dannes det et interessentskap mellom Gudes og Smiths bryggerier.

1875

Smiths Ølbryggeri bytter navn til Moss Bryggeri.

1881

Gude overlater sitt bryggeri til Harald Hjersing, som var gift med hans datterdatter. Hjersing kalte nå bryggeriet Hjersings Bryggeri.

1891

Hjersings Bryggeri omdannes til et aksjeselskap med navnet Aksjebryggeriet i Moss. Hjersing er disponent.

1897

Ny navneendring, denne gang til A/S Victoria Bryggeri – fortsatt med Hjersing som disponent.

 

2000-TALLET - RELANSERING OG NOMADEBRYGGING

2000

Rettighetshaver Widar Salbuvik kontakter Mosseølets Venner og inviterer til et samarbeide for å holde liv i de gamle ølsortene og dermed forsøke å videreføre den flytende kulturarven. Det inngås samtaler med Hansa Borg Bryggeri i Sarpsborg om lisensproduksjon.

2001

Mossepilsen gjenoppstår som «nomadebrygg» etter original resept, brygget på Borg. Deretter følger flere øltyper, blant annet Moss Juleøl, Kong Carl og Moss Jubileumsøl. Ølet selges i de fleste butikker i Moss og omegn og salget går strykende. I toppåret 2004 produseres det over 130.000 liter mosseøl.

​2005

Billigkrigen på øl starter i Norge. De fleste bryggeriene taper på dette og må omorganisere og innskrenke. Dette gjelder også Hansa Borg som avslutter avtalen om lisensproduksjon og det blir nå en periode uten mosseøl på markedet.

MøV gir likevel  ikke opp og kontakter flere andre bryggerier for å prøve å få brygget mosseøl igjen. Det blir innledet forhandlinger med blant annet Aass, Mack og Berentsens Brygghus, i tillegg til kontakt med enkelte tredjeparts produsenter. De fleste vegrer seg mot å ta den økonomiske risikoen ved å etablere seg i et nytt geografisk marked.

​2008

Etter å ha jobbet mye i motbakke i denne perioden, kommer en ny men likevel velkjent aktør på banen som gir MøV mer tyngde i forhandlingene. Varnaveien Mineralvann, en av Norges største butikker for øl, mineralvann og hjemme-bryggerutstyr, tilbyr økonomisk støtte og markedstilgang for å kunne selge mosseøl igjen. Dette gjør at MøV kan friste andre bryggerier med null-risiko-avtaler for å oppnå lisensproduksjon, siden hvert brygg blir finansiert på forhånd. MøV tar en ny runde med bryggeriene. Et av Norges beste og eneste familiedrevne bryggeri av en viss størrelse, Berentsens Brygghus i Egersund, tenner mest på denne ideen og det blir forhandlet frem en avtale om prøveproduksjon, i første omgang av Mossepilsen.

2009

Mossepilsen gjenoppstår som «nomadebrygg» etter original resept, brygget Berentsens Brygghus. Mossepilsen blir en umiddelbar suksess og etterfølges av klassikerne Moss Juleøl, Kong Carl og Kong Carl Sommerøl og senere av premiumølet Moss Konventionsøl, som ble spesiallaget for Grunnlovsjubileet i 2014. Moss Oktoberøl lanseres i 2018 og etterfølges av Moss Amber Ale i 2019 som ble brygget spesielt for Moss by’s 300-års jubileum i 2020.

Samarbeidet med Berentsen Brygghus går meget bra og produksjonen av denne stamporteføljen pågår fortsatt. Samtidig planlegges det for lansering av flere øltyper, både gamle med røtter fra Moss Bryggeri og nye produkter. Den flytende kulturarven fra Moss Bryggeri lever nå i beste velgående …

2015

Mosseølets Venner gjør alvor av sin kongstanke og starter forprosjektet for reetablering av landets nest eldste bryggeri, med prosjektnavnet "Nye Moss Bryggeri". Et konseptdokument utarbeides i samarbeid med en av landets mest erfarne bryggerikonsulent firmaer, Thanem Brewcon. Det lages markedsplaner, produksjonsplaner, potensiell produktportefølje, oversikt over tekniske løsninger for bryggeriutstyr samt alternative forslag til lokalisering.

2016

Konseptdokumentet er klart for presentasjon til potensielle investorer. Prosjektet innleder forhandlinger med diverse mulige samarbeidspartnere. Håpet er å kunne etablere det nye bryggeriet på gammel historisk grunn, på bryggeritomta i Møllebyen. Samtidig blir det etter hvert mye bevegelse i eierskapsforholdene til den gamle bygningsmassen, noe som skaper utfordringer siden det blir flere deleiere og flere aktører å forholde seg til.

2018

Mosseølets Venner gjenoppretter selskapet Moss Bryggeri AS i Brønnøysundregisteret for å beskytte firmanavnet, etter gjentatte forsøk fra utenbys aktører på å kuppe varemerkene fra gamle Moss Bryggeri. Aksjekapitalen på. kr. 30.000 skytes inn fra foreningen etter at generalforsamlingen vedtok dette på årsmøtet. MøV etablerer et midlertidig styre for selskapet.

2019

Forhandlinger om leie av lokale innledes med bl.a. Asterix AS, Fauna Eiendom AS og Røed Gård. Det utarbeides plantegninger for bryggeri på hver av disse lokasjonene. I mellomtiden forhandler MøV via Thanem Brewcon om prisen på et komplett bryggerianlegg fra et tidligere konkursbo på 250.000 liters årskapasitet. Prisen blir forhandlet ned til et meget gunstig startnivå for et nytt bryggeri. Finansieringen av dette anlegget et sikret via tre aktører som er villige til å lease dette anlegget videre til "Nye Moss Bryggeri". Samtidig innledes tekniske og økonomiske sluttforhandlinger med Fauna Eiendom, som nå har overtatt hele bygningsmassen på den gamle bryggeritomta, om leie av Hall 1 (nærmest Mølla, under det gamle tapperiet). MøV og Thanem Brewcon utarbeider detaljerte plantegninger for Hall 1. Samtidig starter utformingen av en konkret etablerings plan, med mål om oppbygging av bryggerianlegget fra sommeren og oppstart av produksjon i november 2020, akkurat i tide til siste del av 300-års jubileet for Moss By (dette skulle bli Mosseølets Venners gave til byen, reetablering av bryggeriproduksjon på historisk grunn).

2020

Sluttforhandlinger innledes med Fauna Eiendom på begynnelsen av året. Like før avtalen skal signeres, skjer to katastrofale hendelser i mars 2020. Fauna Eiendom snur plutselig om og forlanger en leiepris som er tre ganger høyere enn det som er normalpris i for et lagerlokale i mosseregionen. Dette gjør videre forhandlinger umulig. Samtidig slår koronapandemien til og lammer både samfunnet og investorene som skulle bli med på laget. Prosjektet må derfor gå i dvale fra april 2020.

1900

Det er utfordrende tider i Norge og begge bryggeriene sliter økonomisk ved inngangen til dette århundret.

1903

Moss Bryggeri og A/S Victoria Bryggeri fusjonerer. Bryggerivirksomheten samles i Henrich Gerners gate. Det nye navnet bli De forenede Bryggerier A/S.

1909 

Ny endring i selskapsstrukturen og bryggeriet får nå navnet Moss Aktiebryggeri.

1910

Alfred Heilmann blir ansatt som disponent og bryggerimester. Bryggeriet produserer nå Bayerøl, Bokøl, Pilsnerøl, Lagerøl, Potøl, Vørterøl, Selters og brus. Etter hvert blir hele aksjekapitalen overtatt av Alfred Heilmann, og navnet blir Moss Bryggeri og Mineralvannfabrikk.

1913

Alfred Heilmann starter produksjon av maltekstrakt. Moss Maltextrakt skulle senere bli kjent over hele landet.

1917

Alfred Heilmann starter produksjon av Victor kjelestenspulver, et middel for rengjøring av skipskjeler. Han startet også Norsk Kullsyrefabrikk som ble storleverandør av kullsyre til mange bryggerier og mineralvannfabrikker. Kullsyrefabrikken var i drift helt til 1930 tallet.

1923

Heilmann kjøper naboeiendommen Henrich Gerners gate 10 og flytter bryggeriet dit.

1940

Alfred Heilmanns sønn, Carl Alfred Heilmann, blir bryggerimester. Fra 1948 til 1952 ble det produsert sirup av potetmel på bryggeriet (sukker var rasjonert fram til 1952).

1950

Carl A. Heilmann overtar bryggeriet fra sin far.

1992

Lerum-konsernet kommer inn på eiersiden i tillegg til familien Heilmann. Navnet blir nå Moss Aktiebryggeri. I denne perioden blir det produsert øl for mange andre bryggerier, bl.a. fikk Arne Brimi brygget sitt mjød her.

1994

Moss Bryggeris Museum etableres. Moss Aktiebryggeri går relativt bra og omsetter for 60 millioner pr. år med ca. 60 ansatte. Bryggeriet mottar på 1990-tallet flere utmerkelser for sitt øl, bl.a. for Kong Carl, Norges første øl med innslag av hvetemalt.

1996

Alle aksjer selges til Micro Invest og Oslo Bryggerikompani. De nye eierne viderefører mange av ølsortene samtidig som de utvikler nye, bl.a. den berømte pilsneren Bohem med innslag av hvetemalt.

Markedet for små bryggerier er nå inne i en beintøff fase, bl.a. på grunn av Ringnes Bryggeri sin brutale markedsmakt som presser lokalbryggeriene ut.

1997

I september dette året må Moss Aktiebryggeri gi tapt for markedsmakten og melde oppbud. Rettighetene kjøpes av en mossepatriotisk investorgruppe med Widar Salbuvik i spissen i et forsøk på å unngå at merkenavnene blir misbrukt av andre bryggerier. Disse rettighetene hviler fra nå av i et sovende selskap.

Dette året anses som det foreløpige endepunktet for lokal bryggeriproduksjon av mosseøl.

1998

Danske Harbo Bryggeri kjøper opp produksjonsanlegget. De forsøker seg på produksjon av billigøl og landsdekkende distribusjon. Harbo tar ingen hensyn til de gamle reseptene fra Moss Bryggeri og lager masse av det man i beste fall kan kalle utvannet skvip. Mossinger og nordmenn flest liker ikke dette danskeølet og salget går dårlig. Harbo gir opp og nedlegger produksjonen etter et par år.

HISTORIEN OM MOSS BRYGGERI
bottom of page