top of page
Mosseølets Venner logo

Rapport fra Mosseølets Venners årsmøte 2023

11. mars 2023 ::: BTH/MøV.

Årsmøtet fredag 10. mars ble som vanlig avholdt i Odd Fellows ærverdige loge i Dronningensgate 27

 

Det var i alt 43 medlemmer som deltok på årsmøtet i år, pluss noen sentkommende etterslengere.

Etter at medlemmene hadde fått gjort sin ankomst i Odd Fellows delikate lokaler og forsynt seg av leskende mosseøl fra vår rikholdige bardisk, ble årsmøtet innledet med generalforsamling og presentasjon av årsberetningen for 2022.

Generalforsamlingen ble innledet av president Roger Madsen med opplesing av innkallingen og deretter årsrapporten. Kasserer Åge Stranden tok deretter årsregnskap og budsjett.


Referat fra generalforsamlingen

 1. Åpning/konstituering av generalforsamlingen Åpning/konstituering ble foretatt av president Roger Madsen. Innkallingen ble godkjent. Valgt ordstyrer: Roger Madsen Valgt til signering av protokollen: Nils Jørgen Kraft og Ole Viengen.

 2. Årsberetning 2022 Årsberetningen for 2022 ble lest opp og kommentert av presidenten. Generalforsamlingen godkjente årsberetningen ved akklamasjon. Rapport for perioden:

  1. Styret har prøvd etter beste evne å få opp tempoet etter pandemien på aktiviteter og arrangementer for medlemmene.

  2. Styret forhandlet frem rabattavtaler for betalende medlemmer på flere utesteder i byen, blant annet Mikron. Knutepunktet og Queens.

  3. Årsmøtet i fjor ble avholdt 11. mars på Loge Odd Fellow med godt oppmøte.

  4. Moderniserte websider på ny plattform kom på plass i desember 2022 (www.mosseol.no).

  5. Produksjonsvolum for mosseøl i 2022 brygget på Berentsens Brygghus i Egersund var på ca 21.500 liter (ca 65.000 flasker/bokser) fordelt på Mossepils, Kong Carl, Kong Carl Sommerøl, Moss Konventionsøl, Moss Oktoberøl og Moss Juleøl. Det ble ikke produsert noe øl av typen Moss Amber Ale i år.

 3. Godkjenning av revidert regnskap for 2022 Revidert årsregnskap og revisorberetning for 2022 ble lest opp av kasserer Åge Stranden. Årsregnskapet ble vedtatt av generalforsamlingen.

 4. Fastsettelse av kontingent og budsjett for 2023 Budsjettet for 2023 ble presentert av kasserer Åge Stranden. Generalforsamlingen tar budsjettet til orientering. Styret i Mosseølets Venner foreslår at medlemskontingenten økes med femti kroner (fra kr 200 til kr 250) fra og med 2024. Kontingentkravet kan da sendes ut umiddelbart på nyåret. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 5. Innkomne forslag Det var ingen innkomne forslag.

 6. Valgkomité 2023 Styret fikk fullmakt til å nedsette valgkomité i løpet av perioden.

 7. Valg på styre 2023 Valgkomiteens innstilling på nytt styre ble presentert av valgkomiteens leder Rune Nilen. Innstillingen ble vedtatt av generalforsamlingen. Det nye styret er:

  • Roger Madsen President Gjenvalgt for 2 år

  • Bjørn T. Hytten Visepresident 1 år gjenstår

  • (*) Kasserer (Ikke valgt)

  • Gunhild Stranden Sekretær 1 år gjenstår

  • Knut E. Lødeng-Persen Styremedlem Gjenvalgt for 2 år

  • Richard Kruse Styremedlem Gjenvalgt for 2 år

  • Lewi Solli Styremedlem Ny, valgt for 2 år

  • Karen Rasmo Styremedlem Ny, valgt for 1 år

  • Lillemor Hanski Styremedlem Ny, valgt for 1 år Dag Sveen Revisor Ny, valgt for 1 år (*) Det har ikke lykkes valgkomiteen å skaffe kandidat til kassererposten i år. Det sittende styret fordeler oppgavene mellom seg i 2023. Dette begrunnes med at det er satt i gang en prosess for å forenkle oppgavene til kassererrollen i stor grad. Valgkomiteen støtter forslaget fra det sittende styret. Årsmøtet godkjente innstillingen.

45 medlemmer (inkl. styret) deltok på årsmøtet. Møtet ble avholdt etter gjeldende regler.


Så var det tid for partai ...

Når generalforsamlingen var avsluttet ble det servert signaturretten til Mosseølets Venner, pølse og stappe m/mosseøl i begge deler, samt ferske vafler med en solid dash mosseøl i røra. Det hele ble selvfølgelig akkompagnert av høytskummende mosseøl i mange varianter og smakfull Morsa Aquavit.

Innimellom slagene ble det lagt inn kunstpauser for etterfyll av leskende mosseøl fra baren.


Avtroppende styremedlemmer mottar en liten utmerkelse, her representert ved kasserer Åge Stranden og styremedlem Torhild Simble (styremedlem Knut Simble var også avtroppende, men han hadde mer enn nok med å stå i baren). Kenneth Falck på bildet til høyre sitter ikke i styret, men har vært aktiv i foreningen i mange herrens år og mottar her sitt etterlengtede æresdiplom.


Styret som loste oss gjennom 2022 tar oppstilling når stemmingen når nye høyder.


Visepresident Bjørn Hytten babler i vei om bryggeriprosjektet mens presidenten prøver å duppe av. Man blir tørst av slikt og etter talen blir både Morsa Aquavit og Mossepils øyeblikkelig fortært.


På årsmøtet ble det gjort stas på en av foreningens grunnleggere, selveste medlem 001 Anita Frågodt, som her tar en skål med en meget smørblid president.


Årsmøtets sagnomsuste ringspill konkurranse er en stor slager hvert eneste år. Førstepremien gikk denne gang til Atle Andreassen som mot alle odds slo sine argeste konkurrenter.


Comments


NYHETER - ARTIKKEL
bottom of page