top of page
Mosseølets Venner logo

Rapport fra Mosseølets Venners årsmøte 2020

01. mars 2020 ::: BTH/MøV.

Generalforsamling og årsmøte og ble avholdt fredag 28. februar på St. Olavsgården i Kongensgate, med ny rekord i oppslutning!

 

Antall påmeldte til årsmøtet denne gang utgjorde hele 54 medlemmer. Dette er ny rekord i forhold til tidligere år og viser at foreningen fremdeles står på god fot blant medlemmene.

Samtidig med årsmøtet ble foreningens 25-årsjubileum behørig feiret med høy skumføring og tilsvarende god stemning i lokalet, selvfølgelig da med MøV’s eget jubileumsøl, Moss Amber Ale. Etter at medlemmene hadde fått gjort sin ankomst og vår rikholdige bardisk hadde fått kjørt seg varm, ble årsmøtet innledet med generalforsamling og presentasjon av årsberetningen for 2019.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Referat fra generalforsamlingen:

 1. Visepresident og fungerende president Bjørn Hytten åpnet/konstituerte årsmøtet.

 2. Årsberetning for 2019 ble lest opp av visepresidenten. Av hendelser og aktiviteter dette året kunne visepresidenten nevne: MøVs styre har i denne perioden vært avholdt i alt 7 ordinære styremøter + en juleavslutning. MøV deltok med egen stand på «Turist i egen by» i mai.

  1. MøV hadde som vanlig egen stand på bryggeriet under Morsavandringen i juni.

  2. Arrangementskomiteen avholdt en meget vellykket medlemstur til Vilnius i september.

  3. Vårt nye øl, Moss Amber Ale, ble lansert i november. Dette er også jubileumsøl for Moss 300 år og MøV 25 år.

  4. Ølfaglig komité har avholdt foredrag og ølsmakinger og har prøvd å videreføre bryggeriprosjektet etter beste evne.

  5. President Knut Persen har hatt permisjon i deler av 2019, i den perioden har visepresidenten hatt vervet.

  6. Produsert mosseøl i 2019 på Berentsens Brygghus i Egersund utgjorde ca. 0,85 liter (2,6 flasker) pr. mossing.

 3. Revidert årsregnskap for 2019 ble lest opp av kasserer Knut Simble. Årsregnskapet ble vedtatt av generalforsamlingen.

 4. Kontingent for 2020 ble vedtatt uendret av generalforsamlingen (kr. 200,-).

 5. Budsjett for 2020 ble vedtatt av generalforsamlingen.

 6. Det var ingen innkomne forslag til behandling.

 7. Forsamlingen stilte spørsmål om fremdriften i bryggeriprosjektet. Visepresident Bjørn Hytten ga som svar at prosjektet er nærmere en realisering enn noen gang. Selskapet Moss Bryggeri AS er opprettet og både en bryggerimester og et brukt men godt produksjonsanlegg er på hånden. Ølfaglig komité er for tiden i forhandlinger om leie av lokaler for bryggeriet med forskjellige eiendomsaktører. Hvis dette når konkret form vil innhenting av kapital starte snarest.

 8. Valgkomiteens innstilling for styret i 2020 ble vedtatt av generalforsamlingen. Det nye styret er som følger: Roger Madsen, president (valgt for 1 år), Bjørn Hytten, visepresident (gjenvalgt for 2 år), Åge Stranden, kasserer (valgt for 1 år), Tove Holmen, sekretær (gjenvalgt for 2 år), Gunhild Strandenstyremedlem (gjenvalgt for 2 år), Kenneth Falckstyremedlem (gjenvalgt for 2 år), André Sørlingstyremedlem (gjenstår 1 år) og Grete Brunsvikrevisor (gjenvalgt for 1 år)

 9. Styrets innstilling for Valgkomité 2020 ble vedtatt av generalforsamlingen. Den nye valgkomiteen består av: Kirsten Aasen, Lewi Solli  og Jon Larsen.

 10. Styret har i år valgt å tildele æresbevisningen Kong Carl til en person som har utmerket seg til mosseølets fremme. Denne ble i år tildelt Marith Trondsæter. Hun får prisen for å ha promotert og servert mosseøl både som deleier på Mikro’n og som arrangementsansvarlig for en av Norges største datamesser (Imento Puzzle) ved flere anledninger de siste årene.

Etter at den generalforsamlingen var avsluttet var det tid for feiring og servering. Serveringen bestod som vanlig av pølser fra Ertnes og potetstappe trukket i mosseøl, hjemmelagede vafler med mosseøl og flere typer mosseøl i baren, samt Morsa Akevitt. Det berømte ringspillet ble flittig brukt og årets vinner ble denne gang Nils Jørgen Kraft, noe som neppe er forbausende da hans evner i dette spillet de senere årene er viden kjent…Comments


NYHETER - ARTIKKEL
bottom of page